Over ons

Het Amsterdams Vervoer Collectief BV is opgericht op 16 mei 2010. Het richt zich vooral op de Amsterdamse, particuliere zorgmarkt. Binnen deze markt wil het AVC als aanbieder van zorgvervoer een uitzonderingspositie innemen door het leveren van maatgesneden, kwalitatief hoogwaardige vervoersproducten. We willen onze klanten de meest uitgewerkte vorm van vervoer bieden.

Wat het AVC onderscheid van andere vervoersondernemingen is dat gewoon vervoer plaatsmaakt voor een bredere “koker van zorgvervoer”. De actievere rol van de vaste chauffeur (en zijn eventuele begeleider) zorgt voor een betere aansluiting op de operatie van de opdrachtgever en wensen van de eindgebruiker.

In samenwerking met uw organisatie werken we elke vervoersopdracht nauwgezet uit. Indien nodig nemen we van te voren de opdrachtdetails ter plekke op, tijdens een huisbezoek aan de betrokken adressen.

Wij zijn een laagdrempelige organisatie. Onze chauffeurs spreken “dezelfde taal” als de medewerkers van de zorginstelling en zijn hun eerste aanspreekpunt. Door het inzetten van vaste chauffeurs met hetzelfde materieel op een vaste opdracht worden “taalbarrières” geslecht. Door deze laagdrempeligheid zal uw operatie beter worden gefaciliteerd.

Bij het AVC wordt grote waarde gehecht aan in- en externe communicatie. Deze communicatie vindt altijd plaats op basis van feiten en niet op aannames. Het “bereikbaar zijn” op ieder niveau van onze organisatie is een absolute voorwaarde tot het slagen van iedere opdracht. Iedere medewerker van het AVC die betrokken is bij het uitvoeren van uw opdracht, is met naam en contactgegevens bekend bij de betrokkenen binnen uw organisatie.

amsterdams vervoer collectief

Mocht u met een specifieke vervoersvraag zitten die u niet zomaar iedereen toevertrouwt? Neemt u vrijblijvend contact op. Samen komen we er wel uit.

Tel. 088 1164300


Extern nieuws